GIẢI PHÁP HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ ELV CHO TÒA NHÀ
  • Sang Trần
  • 31/08/2020
  • Chức năng bình luận bị tắt ở GIẢI PHÁP HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ ELV CHO TÒA NHÀ

Hệ thống điện nhẹ còn được gọi là ELV (Extra Low Voltage System) là tổ hợp của các hệ thống và thiết bị công nghệ cao, được phát triển và nâng cấp theo mục đích, công năng và sự tiện ích cho người sử dụng. Hệ thống điện nhẹ chiếm tỉ trọng không quá lớn…