Giải pháp đào tạo trực tuyến
  • Trần Sang
  • 12/10/2020
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Giải pháp đào tạo trực tuyến

Cùng với xu hướng phát triển chung trên thế giới, ứng dụng công nghệ vào dạy học qua môi trường mạng Internet đã được triển khai nhiều năm qua ở nước ta. Thực tế dạy trực tuyến là giải pháp đã được ứng dụng triển khai trên toàn cầu. Đây cũng là giải pháp giúp…

GIẢI PHÁP DẠY HỌC THÔNG MINH
  • Trần Sang
  • 31/08/2020
  • Chức năng bình luận bị tắt ở GIẢI PHÁP DẠY HỌC THÔNG MINH

Trong xu hướng hội nhập hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong việc giảng dạy đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng khẳng định vai trò to lớn cho giáo dục. Đó là mô hình lớp học thông minh với đầy đủ các thiết bị, các tính năng vượt trội, hiện đại giúp giảng…