Lưu trữ hình ảnh y khoa – PACS
  • Bakco
  • 23/04/2020
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Lưu trữ hình ảnh y khoa – PACS

PACS là hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh trong y khoa có nhiệm vụ quản lý công tác lưu trữ, truyền và nhận hình ảnh trên mạng thông tin máy tính của Khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc của Bệnh viện.Trong đó, các hình ảnh được lấy từ các thiết bị: siêu âm,…

Quản Lý Bệnh Viện HIS
  • Sang Trần
  • 23/04/2020
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Quản Lý Bệnh Viện HIS

Phầm Mền Quản Lý Bệnh Viện HIS là hệ thống phần mềm quản lý toàn diện cho một bệnh viện hoặc cơ sở y tế, phục vụ công tác quản lý, điều hành tại Bệnh viện trong toàn bộ hoạt động. Các chức năng chính: quản lý thông tin bệnh nhân và bệnh sử; quản…

TrueConf
  • Sang Trần
  • 23/04/2020
  • Chức năng bình luận bị tắt ở TrueConf

Hội Nghị Truyền Hình TrueConf