Lưu trữ hình ảnh y khoa – PACS
  • Bakco
  • 23/04/2020
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Lưu trữ hình ảnh y khoa – PACS

hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh. Trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh y khoa

TrueConf
  • Bakco
  • 23/04/2020
  • Chức năng bình luận bị tắt ở TrueConf

Hội Nghị Truyền Hình TrueConf