Giải pháp điều hành cấp cứu thông minh

  • Trần Sang
  • 30/10/2020
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Giải pháp điều hành cấp cứu thông minh
  • Giải Pháp Y Tế

Trong những năm qua, mạng lưới các trạm cấp cứu vệ tinh đã được phát triển và hình thành bao phủ khắp địa bàn thành phố. Tuy nhiên, việc điều hành hiệu quả mạng lưới này vẫn là một thách thức đối với Trung tâm Cấp cứu .

Tại các nước phát triển, việc ứng dụng CNTT trong điều hành hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện đã chứng minh là giải pháp hiệu quả nhất.

Với việc ứng dụng phần mềm, Bakco giới thiệu hệ thống điều hành thông minh hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện cụ thể: Người dân chỉ cần bấm nút SOS trên ứng dụng Mobile app. Hệ thống điều hành tự động sẽ định vị người gọi cấp cứu và thông báo yêu cầu cấp cứu đến xe cấp cứu gần nhất để thực hiện nhiệm vụ tiếp cận và cấp cứu trong thời gian ngắn nhất.
Trung tâm điều hành cấp cứu, CBYT trên xe cấp cứu và người gọi cấp cứu có thể theo dõi quá trình đáp ứng cho từng trường hợp cấp cứu như quan sát lộ trình di chuyển của xe cấp cứu, thời gian xe cấp cứu sẽ đến được nơi cấp cứu, kết quả thực hiện cấp cứu cho người bệnh…