Công ty BAKCO được thành lập vào năm 2001 với tiền thân là tổ phần mềm của Phòng máy tính Khoa điện – Điện tử Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM và tổ CNTT của Sở y tế TP.HCM với mục tiêu:

-Tạo nền tảng xây dựng quy trình quản lý bệnh viện hiệu quả, hiện đại.

-Tư vấn và định hướng chiến lược cho các cơ quan y tế, hệ thống bệnh viện về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong việc hiện đại hóa công tác quản lý bệnh viện.

-Xây dựng hiệu quả một hệ thống thông tin quản lý, đặc biệt là hệ thống quản lý bệnh viện.

Năm 2014 là năm đánh dấu sự thay đổi lớn lao của BAKCO. Với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, với tiềm lực tài chính cùng với đội ngũ kế thừa trẻ trung đầy nhiệt huyết, BAKCO quyết định đổi mới, không chỉ gói gọn hoạt động kinh doanh của mình trong lĩnh vực phần mềm mà mở rộng thêm nhiều lĩnh vực hoạt động khác.
BAKCO trong giai đoạn mới mong muốn mang đến cho khách hàng nhiều sự phục vụ hơn với tinh thần luôn cải tiến, sáng tạo, mở rộng các hoạt động có giá trị cộng hưởng, hỗ trợ lẫn nhau.

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – MỤC TIÊU

-Nhận thức được vai trò và giá trị mà CNTT đem lại cho xã hội, BAKCO từ những ngày đầu thành lập đến nay luôn tập trung nghiên cứu và đưa ra những giải pháp CNTT phục vụ ngày càng nhiều nhu cầu trong cuộc sống.

-Hiểu rằng một mình không thể phục vụ được những nhu cầu ngày càng đa dạng và nâng cao của thị trường. Kết nối năng lực, từ việc xây dựng giải pháp, phần mềm, thiết lập hệ thống, hạ tầng, sản phẩm, thiết bị, đến các dịch vụ cung ứng, chăm sóc khách hàng,… là sứ mệnh mà BAKCO theo đuổi.

-BAKCO luôn nỗ lực hết mình để trở thành một nhà cung ứng giải pháp CNTT chuyên nghiệp, có uy tín, là sự lựa chọn tin cậy của khách hàng trong và ngoài nước.