Sở Y Tế TP.HCM gửi công văn cảm ơn và đề nghị Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Bách Khoa “Bakco” tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Sở Y Tế triển khai hợp Hội Nghị Trực Tuyến bằng giải pháp ”TrueConf”.

Sở Y Tế đánh giá cao việc phối hợp, hỗ trợ của Công Ty TNHH Giải Pháp Tin Học Bách Khoa (Bakco) trong thời gian qua Bakco đã phối hợp với Sở Y Tế triển khai hệ thống Hội Nghị Trực Tuyến với giải pháp TrueConf, thử nghiệm thành công 03 cuộc hợp giao ban trực tuyến của ngành Y Tế thành phố với số lượng đầu cầu lên đến 100 và đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Sở Y tế để triển khai thành công hệ thống Hội Nghị Trực Tuyến trong ngành Y Tế.

Ngày 22 tháng 12 năm 2017 Sở Y Tế TP.HCM giử công văn cảm ơn Cty TNHH Giải Pháp Tin Học Bách Khoa đã phối hợp và hỗ trợ Sở Y tế TP.HCM trong việc triển khai hợp trực tuyến bằng giải pháp TrueConf.

Văn bảng chính thức Sở Y Tế gửi cho Cty Bakco.

Đây được xem là thành quả mà Công ty Bakco đạt được trong quá trình triển khai giải pháp Hội Nghị Trực Tuyến cho Sở Y Tế và cũng đánh giá được hiệu quả mà giải pháp Hội Nghị Trực Tuyến mang lại cho ngành Y tế.