TOA SS-1010R
 • Bakco
 • 07/06/2021
 • Comments Off on TOA SS-1010R

Bộ chọn 10 vùng loa TOA SS-1010R – Bộ lựa chọn vùng loa SS-1010R của TOA được đề xuất sử dụng trong các hệ thống PA, cho phép lựa chọn lên tới 10 vùng loa khác nhau. – Trong trường hợp cần thông báo tới tất cả các vùng loa thì có thể ấn nút…

TOA CS-154
 • Bakco
 • 07/06/2021
 • Comments Off on TOA CS-154

Loa chống thấm 15W TOA CS-154 -The CS-154 outdoor speaker features stainless steel hardware for all-weather durability.-It is designed to offer the high intelligibility of weather-resistant horns combined with the high sound quality of dynamic speakers.-The CS-154 employs the rotary switch that facilitates impedance changes.-It also employs a constant directivity horn for clear sound output…

TOA VX-015DA
 • Bakco
 • 07/06/2021
 • Comments Off on TOA VX-015DA

Digital Power Amplifier Module 150W TOA VX-015DA The VX-015DA is an Digital power amplifier used for the VX-3000 systems which is compliant with the European Standard EN54 for fire alarm systems.It is a module type with 1 channel of class-D digital power amplifier, which contribute to energy-saving and light weight design.The VX-015DA also features standby…

TOA TS-780
 • Bakco
 • 07/06/2021
 • Comments Off on TOA TS-780

Bộ điều khiển trung tâm hệ thống hội thảo TOA TS-780 – TS-780 là thiết bị chính của hệ thống hội thảo với các chức năng chính như: Quyết định quyền lựa chọn số bộ máy đại biểu được sử dụng đồng thời, có chức năng kiểm tra kết nối tới các máy chủ tịch…