DS-2TB21-3AVF
  • Bakco
  • 01/06/2021
  • Comments Off on DS-2TB21-3AVF

Thermographic Cube Body Temperature Measurement camera Thông số kỹ thuật ● Độ phân giải 160 × 120 (độ phân giải của hình ảnh đầu ra là 640 × 480) trong kênh nhiệt, cảm biến độ nhạy cao.● Điểm, đường và khu vực để đo nhiệt độ● Phạm vi nhiệt độ: 30 ° C đến 45…