CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIN HỌC BÁCH KHOA “BAKCO” TIẾP TỤC PHỐI HỢP VÀ HỖ TRỢ SỞ Y TẾ TRIỂN KHAI HỢP HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BẰNG GIẢI PHÁP ”TRUECONF”
  • Quang Minh
  • 25/09/2020
  • Comments Off on CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIN HỌC BÁCH KHOA “BAKCO” TIẾP TỤC PHỐI HỢP VÀ HỖ TRỢ SỞ Y TẾ TRIỂN KHAI HỢP HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BẰNG GIẢI PHÁP ”TRUECONF”

Ngày 22 tháng 12 năm 2017 Sở Y Tế TP.HCM giử công văn cảm ơn Cty TNHH Giải Pháp Tin Học Bách Khoa đã phối hợp và hỗ trợ Sở Y tế TP.HCM trong việc triển khai hợp trực tuyến bằng giải pháp TrueConf. Sở Y Tế đánh giá cao việc phối hợp, hỗ trợ…