Lễ giới thiệu phiên bản mới EOCORTEX 3.4
  • Bakco
  • 27/08/2021
  • Comments Off on Lễ giới thiệu phiên bản mới EOCORTEX 3.4

Hãng Eocortex tổ chức Lễ giới thiệu online quy mô lớn về phiên bản mới 3.4 vào Thứ Ba ngày 31/08/2021 Những tính năng mới sẽ được Eocortex giới thiệu đến các đối tác và người dùng: nhận dạng khuôn mặt bị che khuất, tìm kiếm theo nhóm đối tượng (người, động vật, xe cộ,…