WJ-HXE400/G
 • Bakco
 • 24/05/2021
 • Comments Off on WJ-HXE400/G

Hard Disk Extension Unit. Bộ lưu trữ mở rộng – Dùng cho đầu ghi hình mạng WJ-NX400K/G. Cho phép kết nối 01 đầu ghi WJ-NX400K/G với tối đa 05 bộ mở rộng WJ-HXE400K/G. Thông số kỹ thuật Bộ lưu trữ mở rộng – Dùng cho đầu ghi hình mạng WJ-NX400K/G.Cho phép kết nối 01 đầu…

WJ-NX400K/G
 • Bakco
 • 24/05/2021
 • Comments Off on WJ-NX400K/G

Đầu ghi hình IP 64 kênh (cho phép mở rộng đến 128 kênh-cài đặt thêm các gói mở rộng WJ-NXE40W),H.265 /H.264, độ phân giải đến 4K. Thông số kỹ thuật Đầu ghi hình mạng, thế hệ EXTREMECó sẵn 64 kênh, cho phép mở rộng đến 128 kênh (Cài đặt thêm các gói mở rộng).Ghi hình…

WJ-NX300K/G
 • Bakco
 • 24/05/2021
 • Comments Off on WJ-NX300K/G

Đầu ghi hình IP 16 kênh (cho phép mở rộng lên đến 32 kênh-cài thêm 02 gói mở rộng WJ-NXE30W), H.265 Thông số kỹ thuật Đầu ghi hình mạng 16 kênh.Cho phép mở rộng lên đến 32 kênh (Cài thêm 02 gói mở rộng WJ-NXE30W).Đa chuẩn nén hình: H.265 / H.264 & JPEG multi format.Giảm…

WJ-NX200K/G
 • Bakco
 • 24/05/2021
 • Comments Off on WJ-NX200K/G

Đầu ghi hình IP 09 kênh ( có thể mở rộng 32 kênh- cài thêm license mở rộng WJ-NXE20W), chuẩn H265 Thông số kỹ thuật Đầu ghi hình mạng 09 kênh.Cho phép mở rộng lên đến 32 kênh (Cài thêm 03 gói mở rộng WJ-NXE20W).Đa chuẩn nén hình: H.265 / H.264 & JPEG multi format.Giảm…