CM-P1-50
 • Bakco
 • 07/06/2021
 • Comments Off on CM-P1-50

Trung tâm báo cháy 50 zone Chung Mei CM-P1-50 Thông số kỹ thuật Số kênh: 50. Nguồn vào: 24VDC. Kích thước: 700 x 480 x 180 mm. Kết nối: RS232. Nguồn dự phòng: Có pin dự phòng. Chức năng tự động kiểm tra đường truyền tín hiệu: tự động kiểm tra đường truyền tín hiệu…

CM-P3-24L
 • Bakco
 • 07/06/2021
 • Comments Off on CM-P3-24L

Trung tâm báo cháy 24 zone Chung Mei CM-P3-24L – Trung tâm báo cháy Chungmei có chức năng báo trễ (Accumulation Function): báo động sẽ không được phát ngay mà được phát ra sau một khoảng thời gian trễ để cho đến khi xác định chính xác là có tín hiệu báo cháy thực sự….

CM-P3-16L
 • Bakco
 • 07/06/2021
 • Comments Off on CM-P3-16L

Trung tâm báo cháy 16 zone Chung Mei CM-P3-16L – Trung tâm báo cháy Chungmei có chức năng báo trễ (Accumulation Function): báo động sẽ không được phát ngay mà được phát ra sau một khoảng thời gian trễ để cho đến khi xác định chính xác là có tín hiệu báo cháy thực sự….

CM-P3-8L
 • Bakco
 • 07/06/2021
 • Comments Off on CM-P3-8L

Trung tâm báo cháy 8 zone Chung Mei CM-P3-8L – Trung tâm báo cháy Chungmei có chức năng báo trễ (Accumulation Function): báo động sẽ không được phát ngay mà được phát ra sau một khoảng thời gian trễ để cho đến khi xác định chính xác là có tín hiệu báo cháy thực sự….