WV-ASM300W
  • Bakco
  • 24/05/2021
  • Comments Off on WV-ASM300W

Phần mềm quản trị hệ thống tập trung (Quản lý, không có chức năng ghi) i-PRO  video management software. Quản lý, tương thích các thiết bị chuẩn nén H.265 / H.264 (multi-camera, multi-recorder, multi-site surveillance management environment suitable). Thông số kỹ thuật Phần mềm quản trị hệ thống tập trung (Quản lý, không có chức…