DS-KC001
  • Bakco
  • 07/06/2021
  • Comments Off on DS-KC001

Video Intercom Monitoring Tablet HIKIVISION DS-KC001 Thông số kỹ thuật Màn hình cảm ứng: 7-inch. Độ phân giải màn hình: 1024 x 600 pixel. Hỗ trợ kết nối Wi-Fi 802.11b/g/n. Phát hiện sốt, theo dõi thời gian thực. Quản lý dữ liệu tập trung, lên đến 100.000 bản ghi. Báo động nhiệt độ bất thường….