KX-TDA100DBP
 • Bakco
 • 07/06/2021
 • Comments Off on KX-TDA100DBP

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-72 máy nhánh – Khả năng nâng cấp 112 trung kế – 120 máy nhánh, 64 trung kế IP chuẩn H.323 – 112 máy nhánh IP chuẩn riêng, 112 trung kế BRI, 120 trung kế PRI (Tổng cộng tối đa cả hệ thống: 126 trung kế – 176 máy nhánh). – Bao…

KX-TDA100DBP
 • Bakco
 • 07/06/2021
 • Comments Off on KX-TDA100DBP

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-48 máy nhánh – Khả năng nâng cấp 112 trung kế – 120 máy nhánh, 64 trung kế IP chuẩn H.323 – 112 máy nhánh IP chuẩn riêng, 112 trung kế BRI, 120 trung kế PRI (Tổng cộng tối đa cả hệ thống: 126 trung kế – 176 máy nhánh)….

KX-NS1000
 • Bakco
 • 07/06/2021
 • Comments Off on KX-NS1000

Tổng đài IP-PBX Panasonic KX-NS1000 Business Communications Server KX-NS1000. Khung chính tổng đài IP bao gồm: – 2 trung kế-2 máy nhánh Analog. – 30 IP License SIP phone và 8 IP License điện thoại số IP Panasonic. – 2 kênh DISA và 2 kênh Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). – Máy chủ fax, cho…

S100-8FXO
 • Bakco
 • 07/06/2021
 • Comments Off on S100-8FXO

Tổng đài IP Yeastar S100-8FXO 100 users (có thể nâng cấp lên 200) 30 concurrent calls (tuỳ chọn nâng cấp lên 60) 8 cổng FXO (tùy chọn mở rộng lên 16 cổng FXO) GSM port: 0 cổng E1 port: 0 cổng (tuỳ chọn mở rộng) LAN/WAN: 2 cổng 10/100/1000Mbps Power: AC 100-240V, 50/60HZ 1.8A max…

S50-4FXO
 • Bakco
 • 07/06/2021
 • Comments Off on S50-4FXO

Tổng đài IP Yeastar S50-4FXO 50 users 25 concurrent calls 4 cổng FXO (mở rộng lên 8 cổng) E1 port: Không hỗ trợ LAN/WAN: 2 cổng 10/100/1000Mbps Black list/ White list Gọi lại cuộc gọi chi tiết Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi Giám sát cuộc gọi Định tuyến cuộc gọi Chuyển cuộc gọi Hội…

S20-4FXO
 • Bakco
 • 07/06/2021
 • Comments Off on S20-4FXO

Tổng đài IP Yeastar S20-4FXO 20 users 8 concurrent calls 4 cổng FXO E1 port: Không hỗ trợ LAN/WAN: 2 cổng 10/100Mbps Power: 12VDC, 1A. Mounting: Desktop & Wall-mount Tính năng Black list/ White list Gọi lại cuộc gọi chi tiết Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi Giám sát cuộc gọi Định tuyến cuộc gọi…