EOCORTEX UNION: GIỚI THIỆU PHIÊN BẢN MỚI 3.5
  • Quang Minh
  • 26/11/2021
  • Comments Off on EOCORTEX UNION: GIỚI THIỆU PHIÊN BẢN MỚI 3.5

Vào ngày 30/11/2021 sắp tới đây, Eocortex sẽ tổ chức buổi lễ mang tên EOCORTEX UNION để ra mắt phiên bản 3.5.

EOCORTEX 3.4 CHÍNH THỨC PHÁT HÀNH TOÀN CẦU.
  • Quang Minh
  • 01/10/2021
  • Comments Off on EOCORTEX 3.4 CHÍNH THỨC PHÁT HÀNH TOÀN CẦU.

Trong tháng 9 vừa qua, Eocortex đã phát hành phiên bản 3.4 chính thức trên toàn cầu. Đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ trong thị trường phầm mềm VMS và AI. Phiên bản 3.4 được điều chỉnh dựa trên yêu cầu của các nhà phát triển dự án cùng với sự trải nghiệm…