EVC350
  • Bakco
  • 02/07/2021
  • Comments Off on EVC350

Hệ thống hội nghị truyền hình đa điểm với tích hợp sẵn MCU 4 điểm hoặc có thể nâng cấp lên 6, 8 và 10 điểm Tính năng License nâng cấp lên 6, 8 hoặc 10 điểm Chia sẻ video và chia sẻ nội dung Full HD1080p Camera PTZ với zoom 18X Ghi âm bằng…