Cisco ASR 1001-X
  • Bakco
  • 19/08/2021
  • Comments Off on Cisco ASR 1001-X

Cisco ASR 1001-X Aggregation Service Router Cisco ASR 1000-series router Cisco ASR 10001-Xđược thiết kế dành cho doanh nghiệp cao cấp, trung tâm dữ liệu, mạng biên của nhà cung cấp dịch vụ nhằm xử lý lưu lượng bùng nổ qua mạng. Nó chỉ hỗ trợ dự phòng phần mềm và nó dựa trên bộ…

CISCO ISR4321-SEC/K9
  • Bakco
  • 19/08/2021
  • Comments Off on CISCO ISR4321-SEC/K9

Router Cisco ISR4321-SEC/K9 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM, Security Bundle) Thông số kỹ thuật – Mã sản phẩm: Cisco ISR4321-SEC / K9– Tổng thông lượng: 50 Mb / giây đến 100 Mb / giây– Tổng số cổng WAN hoặc LAN 10/100/1000 trên bo mạch: 2– Cổng dựa trên RJ-45: 2– Cổng dựa trên SFP: 1– Các khe…

Router Cisco ISR4451-X / K9
  • Bakco
  • 19/08/2021
  • Comments Off on Router Cisco ISR4451-X / K9

Router Cisco ISR4451-X/K9, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, 10 Core CPU, Security Module và các phụ kiện tương thích1/ Cáp nối tiếp thông minh– CAB-SS-449FC: Cáp CAB-SS-449FC RS-449 của Cisco, DCE Nữ nối tiếp thông minh, 10 Feet– CAB-SS-V35FC: Cáp V.35 của Cisco CAB-SS-V35FC V.35, DCE Nữ để Nối tiếp Thông minh, 10 Feet2/…